Wij gebruiken functionele & tracking cookies om het winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken en kun je informatie delen via social media. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die wij verkregen met behulp van deze cookies.
Klantenservice Mijn account Zakelijk
 
Home  // Nieuws  // Het zoom ontbijt 

Het zoom ontbijt

Geplaatst op: 09-08-2021 00:00

Op dit moment zitten we met zijn allen nog vol in de vakantiemodus; lekker weer, collega's op vakantie, en bij veel bedrijven mag er een tandje minder hard gewerkt worden. Echter over drie weken is het alweer September, en barts het tweede deel van het (werk)jaar weer los, en staan de agenda's vaak alweer volgepland met vergaderingen, meetings en bijeenkomsten. Bij Ontbijtservice Beschuitje, maken wij ons ook op voor het tweede deel van dit jaar! 

 

Ontbijtservice Beschuitje hun hulp word vaak ingeroepen bij zakelijke bijeenkomsten. Voor een vroege vergadering organiseren wij graag een informeel ontbijtbuffet, en later op de dag hebben wij heerlijke belegde broodjes en brunches in het assortiment. Sinds vorig jaar hebben wij bij Ontbijtservice Beschuitje ook een zoom ontbijt opgenomen in ons zakelijk portfolio. Door de corona pandemie merkten wij dat onze klanten behoeften hadden om, vaak wel op afstand, toch een informeel moment in de zakelijke bijeenkomst in te lassen, vaak met een ontbijt of lunch moment via zoom. 

 

Afgelopen jaar hebben wij heel wat zoom ontbijtjes mogen bezorgen voor een zeer diversiteit aan meetings, bedrijven en collega's. Alle collega's werden op hun huisadres verrast met een heerlijk ontbijt aan huis, het zoomontbijt. 

 

Ontbijtservice Beschuitje is rondom de pandemie Corona, een graag geziene gast aan de deur van vele collega's en bedrijven, het zoomontbijt kan vanaf 10 collega's welke thuis aan huis een ontbijt aan huis bezorgd krijgen, en kost ongeacht het aantal deelnemers aan het zoomontbijt, 25,95 per ontbijt aan huis. De collega's kunnen kiezen uit drie zoomontbijt varianten; het luxe zoomontbijt, het vegetarische zoomontbijt of het halal zoomontbijt. 

 

Ontbijtservice Beschuitje bezorgd het ontbijt aan huis bij de collgea's thuis op een afgesproken datum, en voor een afgesproken tijdstip, zodat de vergadering en het gezamelijke zoomontbijt op tijd kan starten. 

 

Alle deelnemers aan het zoomontbijt, ontvangen een ontbijt aan huis van Ontbijtservice Beschuitje volledig volgens de richtlijnen van het RIVM en het ontbijt word corona proef bereid, verpakt en bezorgd. 

 

Het zoom Ontbijt van Ontbijtservice Beschuitje bestaat o.a. uit:

Assortiment luxe broodjes

Verse croissant(s)

Volkoren Knackerbrood

Beschuitje

Ontbijtkoek

Fijn gesneden verse vleeswaren (word achterwege gelaten bij het vega zoomontbijt)

Hollandse kazen

Assortiment zoet broodbeleg

Koffie of thee

Verse jus d’orange

Roomboter en becel

Gekookt scharrelei

Wilt u dit najaar, ook (weer) genieten van een informele ontbijsessie via zoom, dan ontvangen wij natuurlijk graag (opnieuw) uw aanvraag. Ontbijtservice Beschuitje, gaat graag ook op pad voor u, om u en uw collega's een heerlijk ontbijt aan huis te bezorgen.

 

 

 

 

 

 

At the moment we are all still in holiday mode; nice weather, colleagues on holiday, and many companies allow you to work a little less hard. However, in three weeks it will already be September, and the second part of the (working) year will start again, and the agendas are often already fully booked with meetings, meetings and gatherings. At Breakfast Service Beschuitje, we are also preparing for the second part of this year!

 

Breakfast service Beschuitje their help is often called in at business meetings. We are happy to organize an informal breakfast buffet for an early meeting, and later in the day we have delicious sandwiches and brunches in the range. Since last year, we at Breakfast Service Beschuitje have also included a zoom breakfast in our business portfolio. Due to the corona pandemic, we noticed that our customers needed to insert an informal moment in the business meeting, often remotely, often with a breakfast or lunch moment via zoom.

 

Last year we were able to deliver a lot of zoom breakfasts for a very diversity of meetings, companies and colleagues. All colleagues were surprised at their home address with a delicious breakfast at home, the zoom breakfast.

 

Breakfast service Beschuitje is a welcome guest at the door of many colleagues and companies around the Corona pandemic, the zoom breakfast can be served from 10 colleagues who receive breakfast at home, and costs 25, regardless of the number of participants in the zoom breakfast. 95 per breakfast at home. Colleagues can choose from three zoom breakfast options; the luxury zoom breakfast, the vegetarian zoom breakfast or the halal zoom breakfast.

 

Breakfast service Beschuitje delivers breakfast to the collgea's home on an agreed date and before an agreed time, so that the meeting and the joint zoom breakfast can start on time.

 

All participants of the zoom breakfast receive a breakfast at home from Breakfast service Beschuitje completely according to the guidelines of the RIVM and the breakfast is prepared, packaged and delivered corona test.

 

The zoom Breakfast from Breakfast service Beschuitje consists of:

Assortment of luxury sandwiches

Fresh croissant(s)

Wholewheat cracker bread

rusk

gingerbread

Finely sliced ​​fresh meats (is omitted from the vegetarian zoom breakfast)

Dutch cheeses

Assortment of sweet bread toppings

Coffee or tea

Fresh orange juice

Butter and becel

Boiled free-range egg

If you would like to (again) enjoy an informal breakfast session via Zoom this autumn, we would of course be happy to receive your request (again). Breakfast service Beschuitje, is also happy to go out for you, to deliver a delicious breakfast to your home.

 

 

 

© 1997-2023 Ontbijtservice Beschuitje